Kredyty Jelenia Góra – Natalia Mierzwińska

Natalia Mierzwińska - Logo

+48 797933956

Bezpieczny kredyt 2 procent

FAQ

Już teraz za darmo sprawdź, czy się kwalifikujesz i co trzeba zrobić, aby uzyskać takie wsparcie i dopłatę rządową. Zapraszam do kontaktu!

Kredyt będzie mogła uzyskać każdy obywatel do 45. roku życia, która nie ma i nie miał mieszkania, domu jak również spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku zawarcia małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich. Narodowość nie stanowi ograniczenia pod warunkiem posiadania numeru PESEL.

Maksymalna wysokość kwoty kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen dotyczący powierzchni za 1m2 mieszkania.

Dopłata do rat kredytu hipotecznego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu szacowanego zgodnie ze stopą 2%.
Dopłata będzie przysługiwała przez okres 10 lat.

– kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać;
– kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie są stronami umowy innego kredytu udzielonego w celu nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
– efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2% + marża banku;
– przewiduje się możliwość udzielenia kredytu z prawem dopłat również kredytobiorcom, którzy nie zgromadzili środków na wkład własny i korzystającym z programu „Mieszkanie bez wkładu”;
– Obecne przepisy projektu ustawy ograniczają możliwość wniesienia wkładu własnego do wysokości 200 tys. złotych;
– prawo własności nieruchomości gruntowej i/lub garażu nie wykluczają z możliwości wzięcia udziału w programie.

Przykład nr 1
Karol – pracownik sklepu

0

Kwota kredytu

0 LAT

Okres spłaty kredytu

0 %

Oprocentowanie kredytu*

0

Pierwsza rata bez dopłaty

0

Pierwsza rata po dopłacie

0

Rata stała po 10 latach**

* Oprocentowanie rynkowe kredytu mieszkaniowego o stałej stopie 8,46% (przykład dla aktualnej oferty Banku PeKaO S.A.); dla ustalenia dopłaty oprocentowanie kredytu pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży)
** Przy założeniu że warunki pozostają bez zmian. 

Przykład nr 2
Kasia i Wojtek – młode małżeństwo

0

Kwota kredytu

0 LAT

Okres spłaty kredytu

0 %

Oprocentowanie kredytu*

0

Pierwsza rata bez dopłaty

0

Pierwsza rata po dopłacie

0

Rata stała po 10 latach**

* Oprocentowanie rynkowe kredytu mieszkaniowego o stałej stopie 8,46% (przykład dla aktualnej oferty Banku PeKaO S.A.); dla ustalenia dopłaty oprocentowanie kredytu pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży)
** Przy założeniu że warunki pozostają bez zmian. 

Przykład nr 3
Magdalena – pielęgniarka

0

Kwota kredytu

0 LAT

Okres spłaty kredytu

0 %

Oprocentowanie kredytu*

0

Pierwsza rata bez dopłaty

0

Pierwsza rata po dopłacie

0

Rata stała po 10 latach**

* Oprocentowanie rynkowe kredytu mieszkaniowego o stałej stopie 8,46% (przykład dla aktualnej oferty Banku PeKaO S.A.); dla ustalenia dopłaty oprocentowanie kredytu pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży)
** Przy założeniu że warunki pozostają bez zmian. 

Przykład nr 1
Karol – pracownik sklepu

0

Kwota kredytu

0 LAT

Okres spłaty

0 %

Oprocentowanie*

0

Pierwsza rata bez dopłaty

0

Pierwsza rata po dopłacie

0

Rata stała po 10 latach **

* Oprocentowanie rynkowe kredytu mieszkaniowego o stałej stopie 8,46% (przykład dla aktualnej oferty Banku PeKaO S.A.); dla ustalenia dopłaty oprocentowanie kredytu pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży)
** Przy założeniu że warunki pozostają bez zmian. 

Przykład nr 2
Kasia i Wojtek młode małżeństwo

0

Kwota kredytu

0 LAT

Okres spłaty

0 %

Oprocentowanie*

0

Pierwsza rata bez dopłaty

0

Pierwsza rata po dopłacie

0

Rata stała po 10 latach **

* Oprocentowanie rynkowe kredytu mieszkaniowego o stałej stopie 8,46% (przykład dla aktualnej oferty Banku PeKaO S.A.); dla ustalenia dopłaty oprocentowanie kredytu pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży)
** Przy założeniu że warunki pozostają bez zmian. 

Przykład nr 3
Magdalena – pielęgniarka

0

Kwota kredytu

0 LAT

Okres spłaty

0 %

Oprocentowanie*

0

Pierwsza rata bez dopłaty

0

Pierwsza rata po dopłacie

0

Rata stała po 10 latach **

* Oprocentowanie rynkowe kredytu mieszkaniowego o stałej stopie 8,46% (przykład dla aktualnej oferty Banku PeKaO S.A.); dla ustalenia dopłaty oprocentowanie kredytu pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży)
** Przy założeniu że warunki pozostają bez zmian. 

Scroll to Top